Temple bouddhiste Tsukiji Hongan-ji – Quartier Ginza – Tokyo

Temple bouddhiste Tsukiji Hongan-ji - Quartier Ginza - Tokyo - © Claire Blumenfeld

Leave a Reply